Aston Martin

Op het jaarlijks evenement van de Knokke Zoute Grand Prix liet Freddy Loix, hoofd van Aston Martin Brussel, zijn oog vallen op The Fox 54. Al snel werd duidelijk dat Freddy Loix en Jean-Luc Borgers een grote passie hebben voor authentiek vakmanschap. Zij houden van unieke stukken die hun gelijke niet kennen. Beiden streven naar perfectie en technologische uitmuntendheid. During The Knokke Zoute Grand Prix 2019, The Fox 54 caught the
eye of the head of Aston Martin in Brussels, Freddy Loix.
It soon became clear that Freddy Loix and Jean-Luc Borgers have a
great passion for authentic craftmanship. They love unique pieces
that have no equal. Both strive for perfection and technological
excellence.

Kenmerkend voor Jean-Luc Borgers werk is zijn passie en aandacht voor detail. Hij is van mening dat juist deze passie en aandacht voor detail zorgen voor een uitzonderlijk kunstwerk met karakter dat nooit te evenaren valt. De techniek is zijn basis, dat geeft hem rust, een startpunt, het vertrouwen dat alle creaties mogelijk zijn. Een gasfles is zijn medium, met dit sterke en weerbarstige materiaal is zoveel mogelijk, hij denkt voorbij het materiaal, het gebruikelijke en het traditionele.

Jean-Luc Borgers is overtuigd dat deze authentieke wijze van kunst maken garant staat voor een excentriek kunstwerk.

De vraag van het team van Aston Martin om unieke en exclusieve stukken, van Jean-Luc Borgers tentoon te stellen tijdens de voorstelling van hun SUV DBX is het duidelijke bewijs dat authenticiteit resulteert in niet te evenaren projecten.

Jean-Luc Borgers’ work is characterised by his passion and attention to detail. He believes that this passion and attention to detail are the only way to make this exceptional work of art, who’s character can never be matched. Technique is his basis, which gives him peace of mind, a starting point, the confidence that all creations are
possible. A gas bottle is his medium, with this strong and unruly material everything is possible, he thinks beyond the material, the conventional and the traditional.

Jean-Luc Borgers is convinced that this authentic way of making art
guarantees an eccentric work of art.

The Aston Martin team’s request to exhibit Jean-Luc Borgers’
unique and exclusive pieces, during the presentation of their SUV, the DBX, is clear proof that authenticity results in unbeatable projects.
Na de primeur van de tentoonstelling van de The Fox 54 tijdens de Knokke Zoute Grand Prix 2019 in Delvaux Knokke is dit opnieuw een erkenning voor Jean-Luc Borgers. After the scoop of exhibiting The Fox 54 during The Zoute Grand Prix 2019 at Delvaux Knokke, this is another recognition for Jean-Luc Borgers.