The Fox 54 at Delvaux Knokke

The Fox 54 wordt gekenmerkt door de combinatie van een robuust uiterlijk, met fijnzinnig uitzicht. De gasfles waaruit het kunstwerk werd vervaardigd, zorgt enerzijds voor een gestroomlijnd uiterlijk, maar is anderzijds de drager van een technisch netwerk vol pure perfectie. Kunstenaar Jean-Luc Borgers weet als metaalmanipulator exact wat ​The Art of Perfection​ inhoudt.  The Fox 54 is characterised by the combination of a robust appearance,
with a delicate look. The gas cylinder from which the work of art has been manufactured, provides a streamlined appearance on the one hand, but is on the other hand the carrier of a technical construction full of pure perfection. As a metal manipulator, artist Jean-Luc Borgers knows exactly what The Art of Perfection is all about.

Even aandachtig naar het werk kijken, laat de toeschouwer genieten van een uitgekiend ijzer- en laswerk. Het is een beetje als een tekening van Da Vinci. De volledige anatomie van de  wagen is zichtbaar en alle technische details kloppen. De rest is droomwerk. Daarom was Da Vinci een kunstenaar en geen arts, en daarom is ook The Fox 54 een kunstwerk en geen auto. Toch laat het werk van Borgers toe om de toeschouwer te laten dromen. Het lijkt alsof u ieder moment stijlvol kan vertrekken. The viewer is allowed to enjoy a sophisticated iron an welding work, while
looking closely at the work. It’s a little bit like a Da Vinci drawing.
The entire anatomy of the car is visible and all technical details are correct.
The rest is imagination. That’s why Da Vinci was an artist and not a doctor,
and that’s why The Fox 54 is a work of art and not a car. Yet the work
of Borgers allows the viewer to dream. It seems like you’re about to leave
in style at any moment.
Al deze kenmerken vielen de medewerkers van Delvaux op. Ook zij staan garant voor Belgisch handgemaakt vakmanschap. Binnen de exclusieve collectie, koos hun team voor de primeur van het tentoonstellen van ​The Fox 54​ tijdens de Knokke Zoute Grand Prix 2019 in hun winkel – Een sterke boodschap.  The Delvaux employees were struck by all these characteristics. They also
guarantee Belgian handmade craftmanship. Within the exclusive collection,
their team opted for the scoop of exhibiting The Fox 54 during
The Knokke Zoute Grand Prix 2019 in their store – a strong message.
door Veerle  Deknopper