Aston Martin

Op het jaarlijks evenement van de Knokke Zoute Grand Prix liet Freddy Loix, hoofd van Aston Martin Brussel, zijn oog vallen op The Fox 54. Al snel werd duidelijk dat Freddy Loix en Jean-Luc Borgers een grote passie hebben voor authentiek vakmanschap. Zij houden van unieke stukken die hun gelijke niet kennen. Beiden streven naar perfectie en technologische uitmuntendheid. During The Knokke Zoute Grand Prix 2019, The Fox 54 caught the
eye of the head of Aston Martin in Brussels, Freddy Loix.
It soon became clear that Freddy Loix and Jean-Luc Borgers have a
great passion for authentic craftmanship. They love unique pieces
that have no equal. Both strive for perfection and technological
excellence.

Continue reading “Aston Martin”

The Fox 54 at Delvaux Knokke

The Fox 54 wordt gekenmerkt door de combinatie van een robuust uiterlijk, met fijnzinnig uitzicht. De gasfles waaruit het kunstwerk werd vervaardigd, zorgt enerzijds voor een gestroomlijnd uiterlijk, maar is anderzijds de drager van een technisch netwerk vol pure perfectie. Kunstenaar Jean-Luc Borgers weet als metaalmanipulator exact wat ​The Art of Perfection​ inhoudt.  The Fox 54 is characterised by the combination of a robust appearance,
with a delicate look. The gas cylinder from which the work of art has been manufactured, provides a streamlined appearance on the one hand, but is on the other hand the carrier of a technical construction full of pure perfection. As a metal manipulator, artist Jean-Luc Borgers knows exactly what The Art of Perfection is all about.

Continue reading “The Fox 54 at Delvaux Knokke”

Zoute Grand-Prix 2017

Jean-Luc Borgers (JLB-ART) and Boud Ceysens introduce on the occasion of the Zoute Grand-Prix 2017 their exclusive works in the art gallery Boud Ceysens.

Adres/Location: Zeedijk 687, Knokke, Belgium
Date: 5-7 / 10 / 2017